Biography & Autobiography

Adra

Author: Simon Brooks

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Biography & Autobiography

Page: 168

View: 687

Cyfrol o atgofion a sylwebaeth wleidyddol gan yr awdur a'r ymgyrchydd amlwg, Simon Brooks. Ceir dadansoddiad treiddgar o'r ardaloedd Cymraeg wrth i'r awdur ddilyn clwb peldroed Porthmadog gyda'i fab yn ystod tymor 201718.

Y Daith Ydi Adra

Author: Cyfieithiad gan Sian Northey John Sam Jones

Publisher:

ISBN:

Category:

Page: 250

View: 551

Welsh-language translation of The Journey is Home.In this clear and absorbing memoir John Sam Jones writes of a life lived on the edge.It's a story of journeys and realisation, of acceptance and joy.From a boyhood on the coast of Wales to a traumatic period as an undergraduate inAberystwyth, and on to a scholarship at Berkley on the San Francisco Bay as the AIDSepidemic began to take hold before returning to Liverpool and north Wales to work inchaplaincy, education and sexual health. A journey of becoming a writer and chroniclerof his experiences with award-winning books and the somewhat reluctant compulsionto become a campaigner for LGBT rights in Wales. The adventure of running a guesthouse in Barmouth where he eventually became Mayor with his husband, a Germanacademic, whom he had married after a long partnership.Just days after European Referendum they put the business on the market... and thenmoved to Germany. John is still on that journey.
Fiction

Kiss and Tell

Author: John Sam Jones

Publisher: Parthian Books

ISBN:

Category: Fiction

Page: 300

View: 525

Selected for the first time in a single new edition, these sensual stories by prize-winning author John Sam Jones reveal lucid prose and complex lives. Moving through city steam rooms, rugged North Wales mountains and estuaries facing other places. Risky sex, new romance and easy understanding, a mortgage on a semi or keeping a lid on it all for the sake family, status and belief... Including previously unseen work, and a foreword by David Llewellyn.
Fiction

Crawia

Author: Dewi Prysor

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Fiction

Page: 288

View: 975

Dyma nofel olaf y drioleg gan Dewi Prysor, yn dilyn Madarch a Brithyll. Cawn fwy o helyntion cymeriadau brith Meirionnydd, megis Cled a Sbanish, yn y gomedi newydd hon. Mae'r Nadolig yn agosau, ac mae trigolion Graig yn hel celc ar gyfer y dathliadau. Ond mae dihirod ar waith yn y gymuned, a'u hanfadwaith yn bygwth chwalu'r cynlluniau am Nadolig llawen a gwlyb.The last novel in the trilogy by Dewi Prysor, following Madarch and Brithyll. In this comedy we have more of the mischievous Meirionnydd characters' antics, such as those of Cled and Sbanish. Christmas is around the corner, but some riff-raff cause havoc in the community, threatening the Graig's celebrations.
Juvenile Fiction

Y Cwestiwn Mawr

Author: Meinir Pierce Jones

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Juvenile Fiction

Page: 174

View: 719

Caerdydd, sir Fon, Lerpwl, cloc, dirgelwch y fan goch, pasbort ac arian yn cael eu dwyn - dyna ddechrau ar antur i Dan pan aiff i aros gyda'i Yncl Roli tra mae ei fam ar daith ym Mheriw. Nofel addas i ddarllenwyr da 9 i 13 oed gan awdures brofiadol yn y maes
Fiction

Madarch

Author: Dewi Prysor

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Fiction

Page: 272

View: 959

Dilyniant i'r nofel garlamus, Brithyll, yn dilyn helyntion criw gwyllt o ffrindiau mewn pentre yng ngogledd Cymru. Oherwydd eu lladrata, meddwi a chymryd cyffuriau mae'r prif gymeriadau yn cael eu herlid gan yr heddlu'n gyson, ond mae 'na sawl ffordd o ddianc o'r rhwyd ...A sequel to the humorous novel Brithyll, which describes the deeds and misdemeanours of a group of friends in a village in north Wales.
Fiction

Gabriela

Author: John Roberts

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Fiction

Page: 208

View: 744

Nofel seicolegol gyfoes gref am Gabriela, menyw ifanc drawiadol o Frasil sy'n dilyn ol traed ei mam ar bererindod i Santiago de Compostela yn Sbaen. Dyma ddeunydd anarferol i nofel Gymraeg, ac mae'r stori'n afaelgar iawn.
Biography & Autobiography

Annette

Author: Annette Bryn Parri

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Biography & Autobiography

Page: 208

View: 101

Mae Annette Bryn Parri yn un o brif gerddorion a chyfeilyddion Cymru. Mae ei stori'n dechrau'n ferch fach yn cael gwersi piano. Bellach mae wedi teithio'r byd yn cyfeilio i gantorion megis Bryn Terfel a Gwyn Hughes Jones, ond mae ei gwreiddiau'n ddwfn ym mhentref Deiniolen.
Fiction

Gadael Lennon

Author: Bet Jones

Publisher: Y Lolfa

ISBN:

Category: Fiction

Page: 160

View: 310

Dilyniant i Beti Bwt. Mae'r teulu bellach wedi ymgartrefu yn Lerpwl. Dyma gyfnod cyffrous sy'n cael ei bortreadu trwy lygaid merch yn ei harddegau, pan oedd y Beatles ar eu hanterth. Profiadau grymus a'r berthynas a'r tensiynau rhwng Beti a'i theulu a'i ffrindiau a gawn yn y nofel sensitif hon, sy'n rhoi darlun byw o'r 1960au.